Các trường ĐH tiếp tục dạy và học trực tuyến

140
Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các trường đại học trên địa bàn Hà Nội tiếp tục cho sinh viên học trực tuyến tuần sau cho đến khi có thông báo mới.

Trường Đại học (ĐH) Kinh tế Quốc dân vừa thông báo tiếp tục dừng các lịch thi, các hoạt động tập trung sinh viên tại trường từ ngày 25/5 cho đến khi có thông báo mới. Các lớp học tiếp tục học tập theo thời khóa biểu thông qua hình thức online. Hoạt động đánh giá, chấm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của sinh viên thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Toàn thể các khóa, các hệ đào tạo của trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Nhà trường cũng yêu cầu trong thời gian học trực tuyến, sinh viên, giảng viên vẫn phải tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Đối với những sinh viên vẫn còn ở trong ký túc xá, trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội yêu cầu đi và về theo thời gian quy định của nội quy ký túc xá.

Trước những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19, ĐH Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai phương thức dạy – học trực tuyến (online) cho sinh viên, học viên sau đại học đến khi có thông báo mới của ĐHQGHN; học sinh THCS, THPT thuộc các đơn vị thực hiện theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, sinh viên, học viên sau đại học trong độ tuổi quy định tham gia bầu cử ngày 23/5 với tinh thần, trách nhiệm đảm bảo đúng luật, nghiêm túc, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo các văn bản chỉ đạo các cấp và của ĐH Quốc gia Hà Nội đồng thời đảm bảo cao nhất các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Như vậy, 8 trường ĐH và 4 khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ học trực tuyến từ tuần sau cho đến khi có thông báo mới.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục học trực tuyến các lớp học phần lý thuyết/bài tập trên hệ thống MS Teams đến hết ngày 29/05/2021. Các lớp Thí nghiệm, thực hành sẽ nghỉ và có lịch học bù sau. Nghiên cứu sinh, học viên cao học có lịch bảo vệ tốt nghiệp trong thời gian trên vẫn tiến hành bình thường nhưng cần đảm bảo giãn cách trong quá trình bảo vệ. Với các trường hợp bất khả kháng, học viên cao học có thể bảo vệ online nhưng phải được sự đồng ý của Viện chuyên ngành và Phòng Đào tạo.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội vừa gửi thông báo đến toàn bộ sinh viên, giảng viên trong trường. Đối với hệ đào tạo ĐH khóa 12, 13, 14, liên thông lên ĐH khóa 14, 15 và các khóa khác đăng ký học cùng các khóa trên, thực hiện bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp và thi kết thúc học kỳ 2 theo kế hoạch do Trung tâm Khảo thí thông báo.

Đối với ĐH khóa 15, tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến cho toàn khóa; các lớp có tiến độ học Giáo dục quốc phòng – An ninh thì tạm dừng kế hoạch dạy học Giáo dục quốc phòng – An ninh để triển khai dạy học trực tuyến với các học phần còn lại theo thời khóa biểu của học kỳ 2. Những ca/lớp thực hành/thí nghiệm không thể triển khai dạy học trực tuyến, sinh viên được nghỉ học, các khoa/trung tâm lập kế hoạch để sinh viên học bù sau.

Quảng Cáo

Tiến độ học Giáo dục Quốc phòng – An ninh được điều chỉnh để thực hiện từ sau ngày 07/6.

Đối với Cao đẳng khóa 21, khóa 22, với các học phần có thể chuyển sang học trực tuyến hoặc giao nhiệm vụ học tập có hướng dẫn: sinh viên học trực tuyến hoặc làm bài theo hướng dẫn của giảng viên; đối với các học phần không thể triển khai dạy học trực tuyến/giao nhiệm vụ Khoa/Trung tâm điều chỉnh giảm sĩ số, giãn tiến độ đào tạo tuần 38 để thực hiện trong 2 tuần 38 và 39, lập danh sách sinh viên đi học cụ thể mỗi tuần của lớp học phần/ca thực hành theo thời khóa biểu và lịch thực hành (chỉ bố trí 50% sinh viên đi học trong 1 ca thực hành/1 lớp lý thuyết hoặc bố trí 50% số ca thực hành/buổi), đảm bảo giãn cách tối thiểu và khuyến cáo “5K” của bộ Y tế.

Đối với hệ ĐH vừa làm vừa học, Cao học các khóa, giảng viên tổ chức dạy học trực tuyến hoặc giao bài có hướng dẫn từ xa.

Đối với sinh viên các hệ, khóa đang thực tập ngoài trường, thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của nơi thực tập và nơi cư trú; báo cáo kết quả, tiến độ thực tập với giảng viên hướng dẫn qua email, điện thoại…

Các trường ĐH khác trên địa bàn Hà Nội tiếp tục học trực tuyến do trước đó đã có thông báo đến sinh viên.

Mai Phương/TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM