Hà Nội siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường

214

Trong thời gian giãn cách, người dân Hà Nội cần có Giấy đi đường đúng mẫu ban hành cùng các giấy tờ như căn cước công dân, lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ… của cơ quan, đơn vị… mới được lưu thông trên đường.

Kiểm soát người đi đường tại chốt kiểm soát trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2562/UBND-KT về việc siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu, người đi đường phải có Giấy đi đường theo mẫu đã được ban hành kèm Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng với Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn thành phố bố trí người lao động làm việc tại nhà, chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác.
Người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cam kết về việc bảo đảm các quy định phòng, chống dịch, chịu trách nhiệm khi người thuộc cơ quan mình gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định; không lập kế hoạch hoạt động, phân công công tác, cấp Giấy đi đường không đúng đối tượng hoặc sử dụng Giấy đi đường sai mục đích.
Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các Tổ tự quản, Tổ Covid-19 cộng đồng… siết chặt việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng Giấy đi đường cũng như việc bố trí lịch làm việc, sản xuất, kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định.
Hà Phương/TH
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM