Hà Nội triển khai hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

89

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 3642/QĐ-UBND ký ngày 21/7 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đối tượng, mức trả, phương thức chi trả thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thành phố ủy quyền các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp; các đối tượng F0, F1 đang điều trị, cách ly; lao động trong khối nghệ thuật và du lịch.

Ủy quyền UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ, thực hiện chi trả hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không lương, lao động ngừng việc, lao động tự do phải nghỉ việc, hộ kinh doanh và một số trường hợp F0, F1.

Người sử dụng lao động sẽ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ để cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt, chậm nhất đến hết ngày 30-6-2022.

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cần nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trước ngày 31/1/2022 đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội để được nhận hỗ trợ.

Những trường hợp F0, F1 đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly, cần nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý cơ sở y tế, cơ sở cách ly chậm nhất đến hết ngày 31/3/2022 để được giải quyết.

Người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, du lịch nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.

Đối tượng hộ kinh doanh gửi hồ sơ trước ngày 31/1/2022 đến UBND cấp xã nơi kinh doanh.

Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội để xác nhận để được hỗ trợ vay vốn.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Cư trú hợp pháp và bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5 đến ngày 31/12/2021. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần.

Kinh phí hỗ trợ các đối tượng do các sở, ngành triển khai lấy từ ngân sách thành phố; đối tượng do các quận, huyện, thị xã sử dụng ngân sách của quận, huyện, thị xã. Thành phố sẽ bổ sung ngân sách cho các đơn vị còn thiếu. Ngoài ra, tiền hỗ trợ còn được huy động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận huyện khẩn trương lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ. Trong đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn.

Hà Phương/TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM