Đang xem các bài viết theo từ khóa

Android 12 Beta 4

Mã Android 12 Beta 4 tiết lộ Google Pixel Fold sắp ra mắt

Smartphone gập đã xuất hiện vài năm gần đây và sắp tới dự kiến sẽ đến Google tham gia vào thị trường này. Mặc dù smartphone gập đã xuất hiện vài năm gần đây tuy nhiên cũng chỉ có một số hãng làm như Samsung, Huawei, Motorola còn Google…