Đang xem các bài viết theo từ khóa

Phòng Tập PRIVATE GYM

Anh Nguyễn Hữu Vinh: Tập gym cần chăm chỉ và đam mê

Anh Nguyễn Hữu Vinh (nick name: Langtudaohoatq) đã có chia sẻ với chúng tôi một số nội dung về quá trình đến với gym khá thú vị và quan niệm làm sao để cân bằng giữa công việc, sức khỏe và giải trí để cuộc sống luôn lành mạnh và phát triển…