Bảng giá iPad tháng 8/2021

266
Trong tháng 8 này, giá niêm yết các mẫu iPad ở thị trường Việt Nam vẫn giữ nguyên so với tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, iPad Mini 5, iPad Pro 11 inch 2020, iPad Air 4 được một số hệ thống di động lớn giảm giá 1 triệu đồng.
Bảng giá iPad tháng 8/2021:
iPad Pro 11 inch 2021:
iPad Pro 11 inch (128 GB, Wi-Fi): 21,99 triệu đồng.
iPad Pro 11 inch (256 GB, Wi-Fi): 25,99 triệu đồng.
iPad Pro 11 inch (512 GB, Wi-Fi): 31,99 triệu đồng.
iPad Pro 11 inch (1 TB, Wi-Fi): 42,99 triệu đồng.
iPad Pro 11 inch (2 TB, Wi-Fi): 51,99 triệu đồng.
iPad Pro 11 inch (128 GB, 5G): 25,99 triệu đồng.
iPad Pro 11 inch (256 GB, 5G): 29,99 triệu đồng.
iPad Pro 11 inch (512 GB, 5G): 35,99 triệu đồng.
iPad Pro 11 inch (1 TB, 5G): 46,99 triệu đồng.
iPad Pro 11 inch (2 TB, 5G): 55,99 triệu đồng.
iPad Pro 2021.
iPad Pro 12,9 inch Mini-LED 2021:
iPad Pro 12,9 inch (128 GB, Wi-Fi): 29,99 triệu đồng.
iPad Pro 12,9 inch (256 GB, Wi-Fi): 33,99 triệu đồng.
iPad Pro 12,9 inch (512 GB, Wi-Fi): 38,99 triệu đồng.
iPad Pro 12,9 inch (1 TB, Wi-Fi): 49,99 triệu đồng.
iPad Pro 12,9 inch (2 TB, Wi-Fi): 59,99 triệu đồng.
iPad Pro 12,9 inch (128 GB, 5G): 33,99 triệu đồng.
iPad Pro 12,9 inch (256 GB, 5G): 37,99 triệu đồng.
iPad Pro 12,9 inch (512 GB, 5G): 42,99 triệu đồng.
iPad Pro 12,9 inch (1 TB, 5G): 53,99 triệu đồng.
iPad Pro 12,9 inch (2 TB, 5G): 63,99 triệu đồng.
iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi 2020:
Phiên bản 1 TB: 47,99 triệu đồng.
Phiên bản 512 GB: 36,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 31,99 triệu đồng.
Phiên bản 128 GB: 27,99 triệu đồng.
iPad Pro 12.9 inch 4G 2020:
Phiên bản 1 TB: 51,99 triệu đồng.
Phiên bản 512 GB: 40,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 35,99 triệu đồng.
Phiên bản 128 GB: 31,99 triệu đồng.
iPad Pro 11 inch Wi-Fi 2020:
Phiên bản 1 TB: 42,99 triệu đồng.
Phiên bản 512 GB: 31,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 25,99 triệu đồng.
Phiên bản 128 GB: 21,99 triệu đồng.
Phiên bản 64 GB: 21,99 triệu đồng.
iPad Pro 11 inch 4G 2020:
Phiên bản 1 TB: 46,99 triệu đồng.
Phiên bản 512 GB: 35,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 29,99 triệu đồng.
Phiên bản 128 GB: 25,99 triệu đồng.
Phiên bản 64 GB: 25,99 triệu đồng.
iPad Air 4:
Phiên bản Wi-Fi 64 GB: 15,99 triệu đồng.
Phiên bản Wi-Fi 256 GB: 18,99 triệu đồng.
Phiên bản LTE 64 GB: 19,99 triệu đồng.
Phiên bản LTE 256 GB: 22,99 triệu đồng.
iPad Air 3 Wi-Fi:
Phiên bản 64 GB: 13,99 triệu đồng.
iPad Air 3 Wi-Fi Cellular:
Phiên bản 64 GB: 17,99 triệu đồng.
iPad Mini 5 Wi-Fi:
Phiên bản 64 GB: 10,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 14,99 triệu đồng.
iPad Mini 5 Wi-Fi Cellular:
Phiên bản 64 GB: 14,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 18,99 triệu đồng.
iPad 2020:
Phiên bản Wi-Fi 32 GB: 8,99 triệu đồng.
Minh Hoàng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM