Đang xem các bài viết theo từ khóa

công nghệ đám mây

Thời điểm ‘vàng’ để tạo ra đột phá cho ngành ngân hàng

Có thể nói đây chính là thời điểm “vàng” cho ngành dịch vụ tài chính và ngân hàng Việt Nam tạo ra những đột phá, với tỉ lệ dân số tham gia hệ thống tài chính thấp nhưng tỉ lệ sở hữu điện thoại thông minh và mức độ thâm nhập…