Top 10 môtô Mỹ nhanh nhất

Dodge Tomahawk, Lightning LS-218, MTT 420RR Turbine Superbike Y2K, EBR 1190RX, Harley-Davidson LiveWire… là những môtô Mỹ tăng tốc nhanh nhất từ trước đến nay.

1. Dodge Tomahawk 2003 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 1,6 giây).

2. Lightning LS-218 2014-2020 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,2 giây).

3. MTT 420RR Turbine Superbike Y2K 2017-2020 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,5 giây).

4. EBR 1190RX 2014 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,6 giây).

5. Harley-Davidson LiveWire 2019 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3 giây).

6. Buell 1125R 2008 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,15 giây).

7. Zero SR 2014 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,3 giây).

8. Harley-Davidson VRSCA V-Rod 2001 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,5 giây).

9. Victory Octane 2017 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,6 giây).

10. Victory Jackpot 2014 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,7 giây).

Phạm Kiều (Theo Hot Cars)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM