Bước 1: Ở giao diện tin nhắn trên Zalo, chúng ta ấn giữ vào tin nhắn gửi nhầm. Sau đó, chọn thu hồi.
Hướng dẫn xóa hoặc thu hồi tin nhắn đã gửi trên Zalo - ảnh 1
Ngay lập tức, tin nhắn bạn vừa gửi nhầm đã được thu hồi.
Hướng dẫn xóa hoặc thu hồi tin nhắn đã gửi trên Zalo - ảnh 2
Bước 2: Nếu muốn sửa tin nhắn đã thu hồi, bạn click vào biểu tượng cây bút để. 
Hướng dẫn xóa hoặc thu hồi tin nhắn đã gửi trên Zalo - ảnh 3
Sau khi sửa hoàn chỉnh, chỉ cần gửi như bình thường.
Hướng dẫn xóa hoặc thu hồi tin nhắn đã gửi trên Zalo - ảnh 4
Bước 3: Trong trường hợp muốn xóa vĩnh viễn tin nhắn đã thu hồi, chúng ta ấn giữ vào tin nhắn đã thu hồi và chọn Xóa.
Hướng dẫn xóa hoặc thu hồi tin nhắn đã gửi trên Zalo - ảnh 5