Dưới đây là những bước hướng dẫn thay đổi Google Chrome làm trình duyệt mặc định trên iPhone:

Bước 1: Tải xuống và cài đặt phiên bản Google Chrome mới nhất dành cho iOS trên App Store.

Hướng dẫn thay đổi trình duyệt mặc định trên iPhone - ảnh 1

Bước 2: Vào phần cài đặt trên iPhone rồi click vào Chrome.

Hướng dẫn thay đổi trình duyệt mặc định trên iPhone - ảnh 2

Bước 3: Click vào Ứng dụng trình duyệt mặc định. 

Hướng dẫn thay đổi trình duyệt mặc định trên iPhone - ảnh 3

Bước 4: Tick chọn Chrome thay vì Safari.

Hướng dẫn thay đổi trình duyệt mặc định trên iPhone - ảnh 4

Như vậy, iPhone sẽ sử dụng Google Chrome làm trình duyệt mặc định. Khi bạn thực hiện việc tìm kiếm trên web hoặc click vào một liên kết bất kỳ, kết quả cũng sẽ được mở bằng Google Chrome.