Bước 1: Truy cập vào đường link https://smallpdf.com/vi/pdf-to-excel.

Hướng dẫn chuyển đổi file PDF sang Excel không cần phần mềm - ảnh 1

Bước 2: Vào phần Chọn các tệp để lựa chọn file mình cần chuyển đổi. Sau đó, chờ đợi website tiến hành quá trình xử lý.

Hướng dẫn chuyển đổi file PDF sang Excel không cần phần mềm - ảnh 2

Bước 3: Tick chọn Chuyển sang Excel rồi click Chọn tùy chọn. Kế đến, chờ đợi quá trình xử lý.

Hướng dẫn chuyển đổi file PDF sang Excel không cần phần mềm - ảnh 3

Bước 4: Chọn Tải file xuống.

Hướng dẫn chuyển đổi file PDF sang Excel không cần phần mềm - ảnh 4

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình chuyển đổi file PDF sang Excel.