PVcomBank chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS

Tháng 7/2021, PVcomBank cùng CMC Telecom triển khai hệ thống trục tích hợp dịch vụ (ESB) chạy trên nền tảng OpenShift lên AWS cloud thành công. Đây là bước tiến quan trọng cho các dự án chuyển đổi số của PVcomBank trong tương lai.

Thúy Ngà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM